borgan
87

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jaką funkcję pełni Pismo Święte w życiu Kościoła?

24. Jaką funkcję pełni Pismo Święte w życiu Kościoła? Pismo Święte jest podstawą i siłą żywotną dla Kościoła. Jest dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwałym źródłem życia ducho…