Stylita
52235

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Marka. K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro …
Zedad likes this.
miňocraft
Tie tvoje podsuvačky si nechaj,henta.Zlomyseľnost nepatrí do výbavy nasledovníkov Ježiša.
amarillo likes this.
miňocraft
“Medzi vami však tak tomu nebude”
Zedad likes this.
miňocraft likes this.
Zedad
mike084 pred 24 minútami
www.zoe.sk
21. október
Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

V ďalšom období veľa vytrpel zo strany diabla, ktorý sa usiloval nahnať mu strach rozličnými prízrakmi alebo vidinami, ba dokonca ho fyzicky napadol a zbil. On sa však prežehnal a toto všetko modlitbou odohnal.
Velkou moc má modlitba spravedlivého
Zedad
Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám …More
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny.

Iz 53,10-11

Žalm:
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo,
země je plná Hospodinovy milosti.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti,
aby jim život zachoval za hladu.

Naše duše vyhlíží Hospodina,
on sám je naše pomoc a štít.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Zl 33(32)
Žalm 33
Žalm 32

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího) nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme (svého) vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy (se nedopustil) hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, aychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.
Zid 4,14-16

Evangelium: Mk 10,35-45

Církevní kalendář:
sv. Vendelín
Římské martyrologium potvrzuje, že Vendelín žil jako zbožný poustevník v okolí Trevíru v Austrasia, na území dnešního Německa. Vyprávění o jeho životě sestává z množství legend, které osvětlují jeho dřívější popularitu. V některých oblastech byl řazen mezi tzv. 14 pomocníků (např. ve Frankách), i když v tradičním seznamu pomocníků není. Po vybudování baziliky ke cti sv. Vendelína se jeho hrob stal vyhledávaným poutním místem v Sársku. Kaple a chrámy, zasvěcené sv. Vendelínovi, jsou četné nejen v Evropě, ale najdeme je i v jižní Americe, Africe a v Číně.
catholica.cz
Zedad likes this.