Quas Primas
32180

Historia dysputy między żydami nad zagadnieniem mordu rytualnego odbyta w katedrze lwowskiej w …

Historia dysputy między żydami nad zagadnieniem mordu rytualnego odbyta w katedrze lwowskiej w 1759 roku TUTAJ ALBUM - Żydzi Widownią niezwykłego i wyjątkowego zdarzenia w Polsce, był Lwów w roku…
justuss likes this.
Quas Primas
W dzisiejszym czasie być nazwany "antysemitą" jest wielką chlubą, bo to oznacza, że człowiek wie o czym mówi (a mówi o FAKTACH historycznych) i nie pozwoli talmudczykom robić z siebie durnia!
Ewelina Anna likes this.
Pr.oL
Quas Primas
Ja postawisz żydów przed faktem, to trzęsą gaciami.
-------------------------------------
"Termin pierwszej dysputy wyznaczony został na dzień 17 lipca 1759 r. o godzinie l w południe w kościele archikatedralnym we Lwowie, o czym ks. Mikulski rozesłał zawiadomienia do duchowieństwa katolickiego i rabinatów. Nakazywał przytem, aby wszystkie gminy żydowskie całej archidiecezji wysłały do Lwowa …More
Ja postawisz żydów przed faktem, to trzęsą gaciami.
-------------------------------------
"Termin pierwszej dysputy wyznaczony został na dzień 17 lipca 1759 r. o godzinie l w południe w kościele archikatedralnym we Lwowie, o czym ks. Mikulski rozesłał zawiadomienia do duchowieństwa katolickiego i rabinatów. Nakazywał przytem, aby wszystkie gminy żydowskie całej archidiecezji wysłały do Lwowa swych przedstawicieli, pod karą tysiącatalarów. Szlachta również otrzymała odpowiednie zlecenia, by żydów zmuszać do przyjazdu do Lwowa.

Wieść o dyspucie wywarła przygnębiające wrażenie na gminy żydowskie. Zatrwożeni żydzi szukali różnych środków ratunku; udali się z prośbą do prymasa i nuncjusza, by znieśli postanowienie ks. Mikulskiego. Obaj dygnitarze wyrazili administratorowi swe obawy, że dysputy mogą wywołać rozjątrzenie, lecz ten postawił na swoim, bo zresztą było już za późno, aby odwoływać."