Francis: Chúa Jesus "hoàn toàn không phải là một vị thần"

Nhà hoạt động vô thần và chống Giáo hội người Ý, Eugenio Scalfari, một nhà báo mà Giáo hoàng Francis tin tưởng sâu sắc và là người mà ông liên tục gặp để phỏng vấn, viết trên La Repubblica (Ngày 9 …