28:19

Zjavenie Kráľovnej pomoci 7. apríla 2019

Prvodnedeľná pôstna púť pred Veľkou Nocou na horu Boričky, Dechtice
Johanka2
Pieseň:

Náš Pán je BOH

Pamätám si iba pár veršov..:

Náš Pán je BOH
Panna Mária,
tvoj ľud z hlbín k Tebe volá,
Matka,pomôž,keď Ty si s nami,
Nevera nás neodolá.
Ó Matka,žehnaj vodcom,
aby ľud smelo stál.
Náš Pán je BOH,On je nám vodcom.
Náš Pán je BOH,On je náš Kráľ.
Náš Pán je BOH,On je nám OTCOM,
Náš pán je BOH,On je náš Kráľ.

www.youtube.com/watch
Johanka2
Pán zastavil sa na brehu

www.youtube.com/watch
Johanka2
PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU 1.Pán zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.

Refrén: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov.

2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou i čisté srdce.

Refrén:

3. Pane, chceš mať i moje …More
PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU 1.Pán zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.

Refrén: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov.

2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou i čisté srdce.

Refrén:

3. Pane, chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,

samotu duše i kvapky potu.

Refrén:

4. Pane, ideme spolu s tebou
loviť srdcia na moriach ľudských

do siete pravdy, života, lásky.

Refrén:
Johanka2
www.youtube.com/watch

Jak szczęśliwa Polska cała

1. Jak szczęśliwa Polska cała,
W niej Maryi kwitnie chwała,
Od Bałtyku po gór szczyty,
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

Ref.: Matko Boska, Królowo Polska,
O Pani nasza Częstochowska.

2. W Częstochowie tron swój wzniosła,
Wielka, można i wyniosła,
Lecz najczulsza z matek ziemi,
Cierpi razem z dziećmi swymi.

Ref.: Matko Boska ..

. 3. Tyś …More
www.youtube.com/watch

Jak szczęśliwa Polska cała

1. Jak szczęśliwa Polska cała,
W niej Maryi kwitnie chwała,
Od Bałtyku po gór szczyty,
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

Ref.: Matko Boska, Królowo Polska,
O Pani nasza Częstochowska.

2. W Częstochowie tron swój wzniosła,
Wielka, można i wyniosła,
Lecz najczulsza z matek ziemi,
Cierpi razem z dziećmi swymi.

Ref.: Matko Boska ..

. 3. Tyś cudami zajaśniała,
Swoje serce nam oddała.

Ludu Polski, dziecię drogie,
Masz tu Matkę, szczęście błogie.

Ref.: Matko Boska ...

www.youtube.com/watch
One more comment from Johanka2
Johanka2
Vojaci vzdávajú pocty UKRIŽOVANÉMU JEŽIŠOVI KRISTOVI
Legionarios cantando El Novio de la Muerte - Semana Santa de Málaga 2016
www.youtube.com/watch
sulek and one more user like this.
sulek likes this.
Zedad likes this.
Zedad
Exodus 3, 5Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“

Místo, kde se modlíme, je svaté.
Peter(skala) likes this.