23:27

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 6. januára 2019

Prvonedeľná púť na horu Boričky (Dechtice)
snakee
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Peter(skala) likes this.