vi.news
37

Chưa đến 2153 người điều hành toàn bộ thế giới - và truyền thông

Trong thế giới này, 2.153 người siêu giàu sở hữu số lượng tài sản ngang với 4,6 tỷ người thường gộp lại, theo Oxfam, một liên minh các tổ chức từ thiện của Anh. 1% người giàu nhất nắm giữ tài sản …