vi.news
79

Các Giám mục Thượng hội đồng tham dự Con đường Thánh giá ma quỷ

250 thành viên và các chi nhánh của Thượng hội đồng Amazon, bao gồm các giám mục, linh mục và nữ tu, đã tổ chức vào ngày 19 tháng 10 một Con Đường Thánh giá đầy tính ngoại giáo ở Via della …