vi.news
36

Francis tiếp tục phá hoại đời sống độc thân của linh mục

Giáo hoàng Francis đã cho phép các linh mục Công giáo Hy Lạp, làm việc tại Ý, được kết hôn. Vào tháng 7, Francis đã thiết lập một Doãn Tông Tòa Đông Phương cho 70 người Công giáo Ukraina gốc Hy Lạp …