Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
teologiapolityczna.pl
cedcde
1

14 lutego. Święto świętych Cyryla i Metodego. O. Jacek Salij OP komentuje Ewangelię

Czytanie (Dz 13, 46-49) Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie …
Cyt.:
Trzeba tylko, żebyśmy włożyli do naszej torby pięć kamyków. Te pięć kamyków to: 1) modlitwa na różańcu, 2) coniedzielna Msza Święta i Komunia święta, 3) czytanie Pisma Świętego, 4) odnowienie praktyki postu, 5) comiesięczna spowiedź...