Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Libor Halik
1553

V nejbližších dnech Nejvyšší soud USA chce vyhlásit homosňatky v celém USA

S homosexuálními svatbami se blíží zahlazení celých USA, jako byla spálena Sodoma s Gomorou - na fotce. Tehdy je potrestal Bůh, nepřežil nikdo kromě Lota. Kolik jich přežije v USA po prorokovaném …
janka cpž
Je tedy otázkou času, kdy v Americe budou pronásledovat za diskriminaci snoubenců stejného pohlaví právě duchovní, kteří je budou odmítat sezdat. Dle toho, jak vypadalo hlasování na synodě, těch ochotných se najde dost. Sláva zaostalým křesťanským národům, kde se ještě nepodařilo lidem vymýt mozek úplně!