13.9.2019 Vassula Ryden píše varovný list pre skupiny TLIG, ktorí ohovárajú pápeža

Vážení nasledovníci TLIG, Šokuje ma skutočnosť, že sa učím, ako niektorí z vás nasledujú prenasledovateľov pápeža Františka a pridali sa k ich ohováraniam. Boli ste oslepení a stali ste sa jedným z …
Súvis medzi posolstvami Vasuly a Gobiho

V obidvoch prípadoch radi používajú termín: "súkromné meditácie", niečo podobné ako v prípade zjavení, ked sa píše, že nie su to "verejné zjavenia", ale "súkromné zjavenia"

Navonok sa zdá, ako keby sukromné zjavenia sa týkali len osoby, ktorá má zjavenia a tak pre verejnosť nemajú žiadne ponaučenie - charakter Výzvy k obráteniu, či pokániu. V skutočnosti …More
Súvis medzi posolstvami Vasuly a Gobiho

V obidvoch prípadoch radi používajú termín: "súkromné meditácie", niečo podobné ako v prípade zjavení, ked sa píše, že nie su to "verejné zjavenia", ale "súkromné zjavenia"

Navonok sa zdá, ako keby sukromné zjavenia sa týkali len osoby, ktorá má zjavenia a tak pre verejnosť nemajú žiadne ponaučenie - charakter Výzvy k obráteniu, či pokániu. V skutočnosti sa tým myslí rozdiel medzi tými zjaveniami, ktoré boli schválené v Biblii ako "verejné" a tými, ktoré nastali až po biblických udalostiach.

V každom prípade "sukromné" ale aj "verejné" zjavenia sú Výzvou pre všetkých, aj ked su niekedy doslovne adresované len pre vizionára/ku.

napr. Zjavenie hovorí vizionarovi, aby svoje posolstvá odovzdal svojmu predstavenému. Táto výzva je adresovaná len vizionarovi a nie iným ľuďom a predsa pre ostatných ľudí to má poučný charakter, ktorý dáva naznámosť, že aj iní ludia, ktorí by mali zjavenia - mali by robiť podobne, aby posolstvá boli preskúmané.

Okrem toho ked sa hovorí o "rozjímaniach alebo meditáciach", tak tým sa nemyslí, že ide len o ludské uvahy, ale skutočný dialog medzi Zjavením a vizionarom. Dialog, kedy rozprávajú minimalne 2 osoby a to Zjavenie a vizionar. Niektorí si myslia, že taketo rozjímania su len monologom resp. rozmýšľanim, či predstavou ale nie, žeby niekto z Neba hovoril - odovzdával posolstvo, aby vizionar zapisoval.

Pravda však dokazuje, že ide skutočne o rozhovor dvoch osôb, kedy niekto z Neba hovorí a zaroven odovzdáva posolstvá pre vizionara ale aj verejnosť.

Aj ked sa píše o sukromných zjaveniach ako o nepodstatných pre spásu človeka, neznamená to, že nie us podstatné pre Očistec resp. pre priamu cestu do Neba. Ako je známe, do Neba sa nedostane človek s nečistým srdcom - hoc aj s malým hriechom. Malé hriechy sú aj neposlušnosť a nesplnenie maličkých povinností ako je naplnenie posolstiev, ktoré Boh dáva svetu cez vizionarov-prorokov.

Z týchto dôvodov sukormné meditacie-zjavenia treba považovať za skutočný rozhovor s Bohom a nie len uvahou.
niečo z minulosti, aby sa nezabudlo a ako to funguje v Kongregacii ale aj v Konferencii...

Ratzinger (neskor ako Benedikt XVI) sa ešte ani nestretol s Vasulou a už pisomne vydal dokument ako prefekt Kongregcacie, pričom spochybnil zjavenia ... podotýkam, bez suhlasu papeža JPII.

Potom Vasula reagovala a nasledne Ratzinger odpísal, aby mu odpovedala na otazky. Vasula tak urobila a zaujimav…More
niečo z minulosti, aby sa nezabudlo a ako to funguje v Kongregacii ale aj v Konferencii...

Ratzinger (neskor ako Benedikt XVI) sa ešte ani nestretol s Vasulou a už pisomne vydal dokument ako prefekt Kongregcacie, pričom spochybnil zjavenia ... podotýkam, bez suhlasu papeža JPII.

Potom Vasula reagovala a nasledne Ratzinger odpísal, aby mu odpovedala na otazky. Vasula tak urobila a zaujimave, že po odpísaní, Ratzinger povolil širiť pososltva vasuly.

Ratzingerovi sa vratilo to, čo urobil počas Vasuly:

Ked sa stal Ratzinger papežom, vtedajší prefekt Kongregacie vydal dokument proti zjaveniam Vasuly, ale opäť urobil to iste čo predtým Ratzinger a to, že nedal resp. nedostal schvalenie od pápeža Benedikta na vydanie dokumentu, ktorý bol v rozpore s tým dokumentom, ktorý naposledy vydaj Ratzinger.

takže takto to chodí v Kongregacii: raz su Za, potom PROTI a ked príde další prefekt, tak sa to točí dookola podla "nálady"
Coburg
"Skutočnosť, že v neskorších spisoch Rydenovej sa tieto omyly už neobjavujú, je znamením, že u údajných ‚nebeských posolstvách’ ide iba o plody súkromných meditácií." - citát zo stanoviska Vatikánu

KOmentár: teda "neskoršie sa tieto omyly" v jej spisoch už neobjavujú - To znamená, že Vassula sama UPRAVILA svoje "zjavenia", aby jej ich zrejme Ratzinger odobril! Proste ich "opravila", aby získala …More
"Skutočnosť, že v neskorších spisoch Rydenovej sa tieto omyly už neobjavujú, je znamením, že u údajných ‚nebeských posolstvách’ ide iba o plody súkromných meditácií." - citát zo stanoviska Vatikánu

KOmentár: teda "neskoršie sa tieto omyly" v jej spisoch už neobjavujú - To znamená, že Vassula sama UPRAVILA svoje "zjavenia", aby jej ich zrejme Ratzinger odobril! Proste ich "opravila", aby získala kladné hodnotenie... Pekne prešpekulované
ľubica

pred 55 minútami

„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej,


Budem sa opakovať, ale ako sa hovorí: ... to je matka mudrosti a v kratkosti vlastnými slovami:

Kongregacia ... v každom prípade - vyjadrení - ani raz nedala resp. nedostala schvalenie od pápeža na vyda…More
ľubica

pred 55 minútami

„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej,


Budem sa opakovať, ale ako sa hovorí: ... to je matka mudrosti a v kratkosti vlastnými slovami:

Kongregacia ... v každom prípade - vyjadrení - ani raz nedala resp. nedostala schvalenie od pápeža na vydaný dokument, takže všetky dokumenty Kongregacie su čisto sukromným nazorom prefekta a tých členov kongregacie, ktorí suhlasili s jeho vydaním.

Inač povedané: všetky dokumenty Kongregcaie týkajuce sa Vasuly NIE SU oficiálnym učením Cirkvi, ale len sukromným nazorom klerikov - Kongregacie.

Tak ako v prípade Medjugorja, kedy Konferencia biskupov a jej komisia sa vždy vyjadrila ku zjaveniam bez suhlasu papeža a 1 člen komisie s daným dokumentom ani nesuhlasil.

Ako vieme aj z aktualnych diani našich biskupov, tak vidíme, že biskupi nie su neomylní, ked svoje vyjadrenia (v dokumentoch) prezentuju LEN ako vlastne nazory, bez suhlasu papeža.Vassula Ryden (Pravdivý život v Bohu)

BL.JÁN PAVOL II. V R.1996 PODPOROVAL MODLITBOVÉ SKUPINY VASSULY RYDEN

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/bl-jan-pavol-ii…

KONTROVERZNÉ VYJADRENIE KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY Z R.1995 V PRÍPADE VASSULY RYDEN

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kontroverzne-vy…

POZITÍVNE VYJADRENIE PREFEKTA: “KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY” – MONS.JOZEF RATZINGER Z ROKU 2004

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-vassula-r…

KONTROVERZNÉ VYJADRENIE KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY Z R.2007 V PRÍPADE VASSULY RYDEN

hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kontroverzne-vy…
ľubica
„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej, ktorá po celom svete šíri svoje slová a spisy ako údajne zjavené nebom. Pozorné a objektívne skúmanie touto kongregáciou s úmyslom ‚preskúmať duchov, či sú z Boha’ (por.1 Jn 4,1), okrem pozitívnych aspektov ukázalo aj celkový obraz podstatných…More
„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej, ktorá po celom svete šíri svoje slová a spisy ako údajne zjavené nebom. Pozorné a objektívne skúmanie touto kongregáciou s úmyslom ‚preskúmať duchov, či sú z Boha’ (por.1 Jn 4,1), okrem pozitívnych aspektov ukázalo aj celkový obraz podstatných prvkov, ktoré treba vo svetle katolíckej viery považovať za negatívne. Odhliadnuc od toho, že treba hľadieť na podozrivý charakter spôsobu, akým sa tieto zjavenia dejú, je potrebné vyzdvihnúť aj niektoré doktrinálne omyly v nich obsiahnuté:

Okrem iného sa hovorí dvojzmyselným spôsobom o osobách Najsvätejšej Trojice. To zasahuje tak ďaleko, že sa zamieňajú mená a funkcie božských osôb. V týchto údajných zjaveniach sa ohlasuje hroziaca vláda Antikrista v rámci Cirkvi. Prorokuje sa rozhodný a slávny zásah Boha, ktorý ešte pred definitívnym príchodom Krista zriadi na Zemi éru pokoja a blahobytu. V najbližšej budúcnosti sa očakáva Cirkev, ktorá by bola akýmsi pan-kresťanským spoločenstvom v protiklade k náuke Cirkvi.
Skutočnosť, že v neskorších spisoch Rydenovej sa tieto omyly už neobjavujú, je znamením, že u údajných ‚nebeských posolstvách’ ide iba o plody súkromných meditácií.
Pani Rydénová, ktorá má zvyčajne účasť na sviatostiach Katolíckej cirkvi, hoci je grécko-pravoslávna, vyvoláva nemalé počudovanie. Zdá sa, že sa stavia nad každú cirkevnú jurisdikciu a úpravy cirkevného práva a spôsobuje fakticky ekumenický zmätok, ktorý vyvoláva u nemálo hodnostárov, duchovných a veriacich jej vlastnej cirkvi nevôľu, lebo nerešpektuje disciplínu cirkvi.
Vzhľadom na to, že napriek niektorým pozitívnym aspektom majú aktivity Vassuly Rydénovej negatívne účinky, kongregácia žiada, aby biskupi zasiahli a veriacich primerane informovali a nedovolili šírenie jej ideí.
Všetkých veriacich vyzýva, aby jej spisy nepovažovali za nadprirodzené a aby vieru, ktorú Pán Cirkvi zveril, zachovali čistú.“
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Janka S. likes this.
Coburg
ľubica likes this.
ľubica
dobre že ste to sem dal p. Anton, vynikajúci nápad.... ja som na to zabudla že je to čierne na bielom v dokumentoch KBS, lebo už sa to tu preberalo cca 2011-2012?
Mates5485 likes this.
Coburg
Nečudo, že sa Vassula zastáva pápeža, keď podľa uvedeného vatikánskeho výnosu ohlasuje - citát Vassuly: V najbližšej budúcnosti sa očakáva Cirkev, ktorá by bola akýmsi pan-kresťanským spoločenstvom v protiklade k náuke Cirkvi.
fiat33 and 3 more users like this.
fiat33 likes this.
Mates5485 likes this.
Janka S. likes this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
O Vassule Ryden toho veľa neviem, iba to, že ju podporoval mariológ René Laurentin a ten páter Petar z Medžugoria.
dyk
To stačí na to, aby si jej dôveroval. René bol pápežským mariológom a určite Vassulu preberal aj s Jánom Pavlom II.
Najzaujímavejším poslaním Vassuly je najťachšia úloha, ktorú nedokázal splniť zrejme žiaden človek na svete: jej úlohou je vyzývať kresťanov rôznych vierovyznaní ako aj pravoslavnej Cirkvi, aby prijali pápeža za Vikára Ježiša krista - viditelnu hlavu Cirkvi.

1. Táto uloha je najťachším poslaním preto, lebo pravoslavni neradi počuvaju, že maju prijať papeža za svojho nadriadeného a o to s väčším…More
Najzaujímavejším poslaním Vassuly je najťachšia úloha, ktorú nedokázal splniť zrejme žiaden človek na svete: jej úlohou je vyzývať kresťanov rôznych vierovyznaní ako aj pravoslavnej Cirkvi, aby prijali pápeža za Vikára Ježiša krista - viditelnu hlavu Cirkvi.

1. Táto uloha je najťachším poslaním preto, lebo pravoslavni neradi počuvaju, že maju prijať papeža za svojho nadriadeného a o to s väčším hnevom, ked ich k tomu vyzývaju vlastní členovia cirkvi (pravoslavni kresťania). Kedže Vassula oficialne nevystupila z pravoslavnej cirkvi, v ktorej bola pokrstená, tak je istým spôsobom pravoslavna kresťanka a preto jej Výzva je trňom v oku vlastných predstavených v cirkvi.

2. Naopak, ako pokrstená pravoslavna kresťanka vyzývajuc pravoslavnych k jednote s pápežom by mala byť u katolíkov dobrým poslom, avšak kedže nevystupila z pravoslavnej cirkvi, kvôli tomu mnohí formálni katolíci ju nepovažuju za Božieho posla.

Ten istý problem ako v čase Ježiša krista, ked zakonici nechceli uveriť 3 kralom i ked priniesli zvesť o prijatí Kráľa. Kedže 3 králi neboli z vyvoleneho naroda, čiže izraeliti, tak táto vonkajšia formalita branila zakonikom prijať radostnu zvesť o Mediašovi.

Dnes to isté, ale v prípade prijatia pápeža za najvyššieho Zastupcu Boha na zemi.

Katolici namiesto toho, aby pozerali na podstatu jej posolstva, čiže na prijatie papeža za Vikára Cirkvi, tak kvôli jej formalnej indetite k pravoslavnej cirkvi radšej odmietaju posolstvo Ježiša Krista.

3.Protestanti už z principu nevedia prijať papeža za hlavneho predstaveneho Cirkvi, takže znova najťachšia uloha pre Vasulu.
Ved, kto dokáže protestantov obartiť tak, aby predovšetkým prijali papeža za Ježišovho Zastupcu? Alebo jeho neomylnosť vo viere a mravoch? Ked katolici s tým maju problem, tak čo potom oni?!

Tak ako v čase Ježiša krista sa našiel jeden zo zakonikov - Nikodém, ktorý prijal posolstvo 3 kralov, tak aj patriarcha Bartolomej túži prijať papeža za Petrovho nástupcu a tak aj Vikára jeho Cirkvi - pravoslavnej konštantinopolskej cirkvi

Vasulin beh života sa končí, ale jej poslanie preberá štafetu ten, kto rospoznal Ježišov hlas a dokonca i Písmo v posolstvách TLIG
Čo to znamená skratka TLIG?
True Life in God - Pravdivý život v Bohu
In nomine Jesus likes this.
Paxus
Všetci z našich skupín TLIG, ktorí sú proti pápežovi Františkovi - ktorého si vyvolil Kristus - prajem si, aby okamžite odstúpili a vystúpili z TLIG!
Z našich modlitebných skupín, zo všetkých našich stretnutí a pútí, pretože máte radi chorobu v Tele Kristovom!
Paxus
@zaba
Žaba netáraj, jasne sa tu píše o Františkovi :-)
zaba
Jasné to rozhodně není, jasnost a určitost si představuji výslovným jmenováním, když máme fakticky papeže dva.
Paxus
@zaba
Šokuje ma skutočnosť, že sa učím, ako
niektorí z vás nasledujú prenasledovateľov pápeža Františka a pridali sa k ich ohováraniam. Boli ste oslepení a stali ste sa jedným z tých sudcov, ktorí udreli pastiera. Hanbím sa za vás! Vassula Ryden.
Peter(skala) likes this.
Zaba... Vasula už varovala ludí, aby nepovažovali za pravdivé zjavenia od Mary Carbery práve preto, lebo vo svojich posolstvách považuje Františka za falošneho proroka.
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/vyjadrenie-vass…

V sučasnosti Vasulin list je dalšou reakciou na ludí z jej spoločenstva TLIG, ktorí práve kvôli Synode resp.modloslužbe odsudzuju papeža Františka.

Preto a z toho dôvodu More
Zaba... Vasula už varovala ludí, aby nepovažovali za pravdivé zjavenia od Mary Carbery práve preto, lebo vo svojich posolstvách považuje Františka za falošneho proroka.
pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/vyjadrenie-vass…

V sučasnosti Vasulin list je dalšou reakciou na ludí z jej spoločenstva TLIG, ktorí práve kvôli Synode resp.modloslužbe odsudzuju papeža Františka.

Preto a z toho dôvodu Vasula hovorí aj v tomto liste o Františkovi
Vasula nečítala sv.Písmo.
fiat33 and 2 more users like this.
fiat33 likes this.
Mates5485 likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Paxus
Hlavne že ty si ho čítal
@Paxus áno,práveže čital.Na rozdiel od mnohých,hlavne proroka Daniela a Zj. sv. apoštola Jána. A vieme,že ak má pominúť toto Nebo a Zem, je potrebné , musí sa stať, aby sa vyplnili aj tieto verše.