Sviatok mena Panny Márie bol zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti P. …

Spomienka mena Panny Márie: Tento sviatok bol zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti P. Márii za víťazstvo Jána Sobieského nad Turkami pri Viedni Tak ako zvykneme sláviť svoje …More
Spomienka mena Panny Márie: Tento sviatok bol zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti P. Márii za víťazstvo Jána Sobieského nad Turkami pri Viedni
Tak ako zvykneme sláviť svoje meniny, slávime aj meniny Panny Márie. Meno Mária pochádza z hebrejského slova Mirjam alebo egyptského Meri-jam.
Význam je diskutabilný, v súčasnosti toto meno prekladáme ako „Bohumilá“ alebo „Bohom milovaná“. Po prvýkrát sa meno Mária vyskytuje v Biblii, keď sa spomína Mojžišova sestra, ktorá nosila toto meno (Ex 15 a nasl.). V evanjeliách sa vyskytuje pomerne často – nosila ho Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária z Betánie atď. Aj v dejinách po narodení Krista patrí toto meno medzi najpopulárnejšie. Nosí ho mnoho žien, ale aj mnoho ľudských diel – napr. obrazov.
Sviatok Mena Panny Márie sa slávil už oddávna v niektorých diecézach, napr. v Ríme alebo v Španielsku. Rozšírenie na celú Cirkev sa udialo v 17. storočí, keď kresťanskú Európu ohrozovali divokí Turci. Dva mesiace obliehali …More
ľubica likes this.
Historik F. Vnuk: “Nejestvuje nijaké medzinárodné právo na potraty!" Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život
Vlastusa likes this.
ekans
ekans
Kapucínsky mních Marek z Aviána napísal vo svojej modlitbe krátko pred bitkou pri Viedni 12. septembra 1683 o moslimoch toto:

"Dovolíš, aby (Tvoja drahocenná krv) bola nohami týchto PSOV pošliapaná? Môže to byť, že dovolíš, aby drahocenná perla viery, ktorú si s takým zápalom vyhľadával a s tak mnohým utrpením zachraňoval, bola hodená SVINIAM týmto, by nimi pošliapaná bola? Nezabudni, ó Pane, …More
Kapucínsky mních Marek z Aviána napísal vo svojej modlitbe krátko pred bitkou pri Viedni 12. septembra 1683 o moslimoch toto:

"Dovolíš, aby (Tvoja drahocenná krv) bola nohami týchto PSOV pošliapaná? Môže to byť, že dovolíš, aby drahocenná perla viery, ktorú si s takým zápalom vyhľadával a s tak mnohým utrpením zachraňoval, bola hodená SVINIAM týmto, by nimi pošliapaná bola? Nezabudni, ó Pane, že ak dovolíš týmto nevercom, aby nad nami zvíťazili, budú sa Tvojmu svätému Menu rúhať a Tvojej moci vysmievať, tisíckrát volajúc: "Kde je ich Boh, Boh, ktorý bezmocný bol zachrániť ich z našich rúk?" Nenechaj, ó Pane, aby sa Ti zazlievalo, že si zúrivosti VLKOV podľahol, práve keď sme Ťa v našej biede a mukách vzývali. Veľký Bože bitiek, príď nám na pomoc! Ak budeš našej veci strániť, armády nevercov nám nemôžu ublížiť."

Poľský kráľ Ján III. Sobieski nechal na zástavy vyšiť obrazy Panny Márie a keď jeho vojsko udrelo, turci sa rozutekali do veľkej diaľky, nechávajúc všetok svoj proviant na mieste. Z tohto dôvodu dnes máme sviatok mena Panny Márie.

Dnes by bolo treba spraviť druhú bitku pri Viedni: oslobodiť Viedeň od moslimských prisťahovalcov a liberálneho režimu, umužňujúceho im voľné pole pôsobnosti.
ekans
to je katolická nauka
Bratia a sestry likes this.