500 rokov od reformácie ,rok 2017 ,čas na vyplnenie slov proroka Daniela: - „A od času, čo odstráni…

117. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2016. Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko). ZANEDLOUHO VÁM BUDU VZAT. SVÁTOST OLTÁŘNÍ UŽ NEBUDE. Moje drahé děti, zanedlouho vám budu vzat. Svátost …