A Burger King megmagyarázza a két rítust

A "hagyományos" és a "rendkívüli" Forrás: gloria.tv
@charisma Nem bántott meg engem semmiképp. 🙂 Ugyanakkor fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a Szentmise áldozati jellegű és nem úrvacsora jellegű a katolikus egyházban. Sőt mondok még egy meglepő dolgot: a hagyományos Szentmisében a Szentáldozás (communio) nem része a mise kánonjának.
Isten áldja
@filia_mariae_virginis ,Azért tettem föl, mert meglehetősen képszerűen szemlélteti a különbséget a kettő között. Bocsánat, ha ezzel megbotránkoztattalak.
A Szentmisét hamburgerhez hasonlítani meglehetősen protestáns...
Gratia copiosa likes this.