Kto naprawdę zniszczył elity?„wielka czwórka” tj. Piłsudski, Dmowski,Witos i Thugut.

Adam Jastrzębski Któż nie słyszał popularnego aksjomatu, że okupacja niemiecka i komuna zniszczyły polskie elity. Ja uważam, że stało się to już wcześniej a komuna tylko dokończyła dzieła zapoczątko…