vi.news
32

Viganò đã đúng một lần nữa: Vatican cuối cùng cũng bắt đầu điều tra các vụ lạm dụng đồng tính …

Khi Tổng Giám mục Viganò cáo buộc Giáo hoàng Francis vào tháng Bảy vì tội che giấu lạm dụng đồng tính luyến ái trong Chủng viện Tiểu giáo của Vatican, ông đã bị phỉ báng và bị bỏ qua bởi các hội …