Language
Stylita

Žalm 72

Šalomounův . Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná …
Stylita mentioned this post in Denní liturgie (Cyklus - C) www.liturgie.cz/…/zjeveni-pane---… 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izai….
henta
Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy.
Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva! Amen, amen.


Maranatha.