danutadubiel
Zapewne już na nowym miejscu....- w Azji.
Księże Karolu, niech Bóg Księdzu błogosławi, a Maryja Niepokalana, którą Ksiądz tak ukochał, ochrania Księdza Płaszczem swej opieki.
Niech te misje zaowocują jak największym otwarciem się ludzi na Prawdę objawioną w Piśmie Świętym i Tradycji.