vi.news
78

Gänswein mâu thuẫn với Sarah: Benedict "chưa bao giờ" thấy cuốn sách

Thông tin của Antonio Socci rằng một Francis tức giận triệu tập Tổng Giám mục Gänswein ra lệnh cho anh ta xóa tên Benedict khỏi cuốn sách Ratzinger/Sarah là hư cấu , Gänswein nói với Die-Tagespost.…