sl.news
87

Homilija v Svetem Petru: Sodoma in Gomora nista bili "uničeni", marveč jima je bilo "prizaneseno"

"Sodoma in Gomora sta bila rešeni, zahvaljujoč Abrahamu in njegovi priprošnji, ker je ta vedel, kako zelo je Bog usmiljen." To so bile trditve, izrečene med homilijo v baziliki svetega Petra v Vatika…