hr.news
290

Franjo osuđuje situacijsku etiku, a onda je propovijeda

Franjo je isusovcima tijekom putovanja na Tajland rekao da se na pitanje o razvedenima koji se [ilegalno] ponovno vjenčaju može odgovoriti na dva načina: "Na kazuistički način, koji, međutim, nije …