10:13
Grauss
439

UMUČENÍ KRISTA - Sväté pohrebné plátno (56)

Umučení našeho Pána Ježíše Krista ve viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové.