vi.news
56

Burke: Có những dấu hiệu "chắc chắn" rằng Cuộc bầu cử của Francis có thể không hợp lệ

Sẽ là một lập luận cho cuộc bầu cử không hợp lệ của Giáo hoàng Francis nếu có thể cho thấy rằng Nhóm St Gallen tham gia vào một "chiến dịch chủ động" để phá hoại Benedict XVI và để thiết kế cuộc …