vi.news
24

Giám mục nhập cư hàng loạt lại dẫn đầu về trục xuất hàng loạt

Giáo hội nhập cư hàng loạt hiện nay cũng thúc đẩy trục xuất hàng loạt. Ví dụ gần đây nhất là Giám mục của Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, Ý. Ông lên án mạnh mẽ nhiều người ủng hộ phó thủ tướng …