08:46
Misko3
1145

Farar Timkovic v pastoracii 108 Modlitba delenie 2019

Modlitba je rozhovor s Bohom. Tým, že hoci je Hospoď Boh všade prítomný, ale my ho nevidíme, vznikli rozličné degeneratívne (nedokonalé) formy modlitby. Modlitbu následne poznáme: modlitba ústna, …More
Modlitba je rozhovor s Bohom. Tým, že hoci je Hospoď Boh všade prítomný, ale my ho nevidíme, vznikli rozličné degeneratívne (nedokonalé) formy modlitby. Modlitbu následne poznáme: modlitba ústna, rozumová a srdca. Modlitba sa tiež delí na modlitbu prosby, poďakovania a oslavy Hospoda Boha. Vo filme je to pekne ukázané na príbehu zo života Isusa Christa, v ktorom Isusa Christa naraz prosilo o uzdravenie desať malomocných, ale po uzdravení, len jeden z nich Hospodu Bohu poďakoval a Hospoda Boha aj oslavoval (Lk 17,11-19). H. Boh nepotrebuje našu modlitbu, On vie, čo nám treba a nepotrebuje ani poďakovanie a ani oslavu. Modlitbu potrebuje človek, aby sa v nej v rozhovore s Hospodom Bohom posvätil a tak sa stal hodným byť s Hospodom Bohom aj po smrti vo večnom šťastí v nebi.
Film bol filmovaný v Košiciach pod Železníkmi.
Vo filme je aj fotografia precennej ikony Isusa Christa napísanej na dreve v r. 1495, ktorá sa donedávna nachádzala na oltári (zo zadnej strany oltára) za ikonostasom z …More
Zedad
I Chana se modlila a vypadalo to, že je opilá.
Jde zcela jistě o postoj srdce člověka, o čistotu jeho srdce
Zedad likes this.