vi.news
54

Argentina: "Phá thai sẽ hợp pháp và Giáo hoàng sẽ hiểu điều này"

Gần đây, Đức Tổng Giám mục của La Plata, Hector Aguer, nói rằng tổng thống Argentina nên bị khai trừ, nếu ông hợp pháp hóa việc phá thai. Tuy nhiên, ông Eduardo Valdés, cựu đại sứ Argentina tại Vatic…