Stylita
143267

Boží slovo na den 11.12. A.D. 2019

Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro …
Kallistratos
Už dej pokoj ty proradný "Joske" se svou satanovou matrací. Jsi jak uječení antibabišové co hodně křičí a nic nenabízí. Takových křiklounů je kupa všude. I občas v oblasti věrouky. Nic praktického a reálného nedokáží narýsovat, ale pouzí komentátoři a napravovatelé všehomíra :) Ukaž mi svou cestu, své zkušenosti, svou rodinu, svůj přínos pro místní Církev..... Jsi jen bublina a element, který …More
Už dej pokoj ty proradný "Joske" se svou satanovou matrací. Jsi jak uječení antibabišové co hodně křičí a nic nenabízí. Takových křiklounů je kupa všude. I občas v oblasti věrouky. Nic praktického a reálného nedokáží narýsovat, ale pouzí komentátoři a napravovatelé všehomíra :) Ukaž mi svou cestu, své zkušenosti, svou rodinu, svůj přínos pro místní Církev..... Jsi jen bublina a element, který tady měl bratru za dobu působení cca 10 -15 registrací.
apredsasatoci
Hoki a ty kto, ze kazas človeku spovedať sa ti, ty obieleny hrob?!
Kallistratos
Kšááá ty podvodníčku a nekupuj pořád ty satanovy matrace.
-------------------------
apredsasatoci
před 4 hodinami
Hoki .... bla bla ......
apredsasatoci
Ty hoki nie si? A veď si!
Aj Pán Ježiš používal na farizejom satanovy matrace.
Kallistratos
Kozlice zahradníkem: Peklo existuje
A ty už dej apredsasatoci pokoj. Hodně zdraví přeji, ať tinnitus neobtěžuje.
Pravda bude skryta
treba ho už bloknúť @Stylita ..už to pri Božom Slove mnohokrát zasieral.Dokedy???
apredsasatoci
Kallistratos tá obťažuje Pravda?
BLAHOSLAVENI MILUJUCI PRAVDU!
Pravda bude skryta
mna obtazuju ludia plní nenavisti a ego-hadaci. Taky clovek ani nemoze mat pravdu, lebo to spolu nejde.
apredsasatoci
Absolútny súhlas! Takých ľudí nemôžem ani vystáť.
Kallistratos
Pravda mne naopak velmi těší a objevování pravdy o tomto světě, Bohu, víře mne neskutečně inspiruje a naplňuje. Proto jsem naprosto zásadním odpůrcem blbostí a zvráceností, jak myšlenkových, tak morálních. Proto jsem tady odmítal placaté Země s kterými multinick XY přišel a dokonce Libor Halik. Naprosto nechápu, jak si může pak takový člověk dovolit mluvit k věcem jiným, pokud uvěří blábolům. …More
Pravda mne naopak velmi těší a objevování pravdy o tomto světě, Bohu, víře mne neskutečně inspiruje a naplňuje. Proto jsem naprosto zásadním odpůrcem blbostí a zvráceností, jak myšlenkových, tak morálních. Proto jsem tady odmítal placaté Země s kterými multinick XY přišel a dokonce Libor Halik. Naprosto nechápu, jak si může pak takový člověk dovolit mluvit k věcem jiným, pokud uvěří blábolům. Dále jsem striktně odmítal amorální zvrácenosti a poťouchlosti některých, stejně jako různé zprávičky magdach, PetraB, kde samozřejmě zdravý úsudek má vážné trhliny. Jiné to ale zřejmě nechává chladnými, ovšem laická aproximace nám ukáže obraz takových a co lze očekávat i nadále... Pokud někdo vůči jinému vystrkuje růžky a nebo jej nemůže vystát a nebo řeči o nenávisti a spol. pak je na místě otázka, zda není problém na jiné straně. A v čem, ať si vyřeší dotyční sami.

Když vidím odkaz, který jsem zmínil a kdo jej vložil a kdo pod ním, pak označení Kozlice zahradníkem je odpovídající i s ohledem na věci minulé.

Boží slovo je krásné a Boží slovo si zaslouží i interpretaci, dialog, přemýšlení a hlavně - živou realizaci. Takže pokud tady někdo i obecně bude schopen sdělit něco hezkého, podnětného i třeba obecnouvýpověď o co se zasloužil ve své farnosti nebo svém okolí bude to fajn. Stejně tak aktivity o kterých ví.. Protože řeči se vedou, ale voda teče.... Skutky jsou důležité a reálné postoje podepřené slovy také, koneckonců na našem Pánu Ježíši to vidíme dokonale.... Krásný adventní čas přeji.
Bratia a sestry likes this.
Joske
Bůh není daleko od žádného z vás. Jen musíte vědět, kde hledat.
„Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich …More
Bůh není daleko od žádného z vás. Jen musíte vědět, kde hledat.
„Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť ‚v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme i jeho rod.‘ Jsme-li tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“ Sk 17:24-31
Udělejte, co Bůh nařizuje. V poslušnosti je vaše spása.
Theodorá-Máriá likes this.
Joske
Nebojte se a udělejte, co Ježíš říká. Ale jděte rovnou k němu, vyjděte ze Satanovy matrice. Probuďte se.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."
Mt 11,28-30
Theodorá-Máriá likes this.
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
"Ke komu mě chcete přirovnat, komu se podobám?" - praví Svatý. Zdvihněte své oči k výšinám a pohleďte: Kdo je stvořil? Ten, kdo vyvádí jejich spočtené zástupy, všechny je volá jménem, veliké jsou jeho silou a zdatné jeho mocí, neschází nikdo. Proč říkáš, Jakube, (proč) mluvíš, Izraeli: "…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
"Ke komu mě chcete přirovnat, komu se podobám?" - praví Svatý. Zdvihněte své oči k výšinám a pohleďte: Kdo je stvořil? Ten, kdo vyvádí jejich spočtené zástupy, všechny je volá jménem, veliké jsou jeho silou a zdatné jeho mocí, neschází nikdo. Proč říkáš, Jakube, (proč) mluvíš, Izraeli: "Skrytý je můj osud Hospodinu, můj Bůh nedbá o mé právo?" Nevíš (to), či neslyšel jsi (o tom)? Věčný Bůh je Hospodin, který stvořil končiny země; nezemdlí a neunaví se, nelze vystihnout jeho moudrost. Znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Junáci zemdlí a unaví se, rekové klopýtají slabostí, ale ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy.
Iz 40,25-31

Žalm:
Odp: Veleb, duše má, Hospodina!

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí.
Zl 103

Evangelium:
Mt 11,28-30

Církevní kalendář:
sv. Damas I. (+384)
Stal se jáhnem a průvodcem papeže Liberia. V 61 letech byl r. 366 od větší částí kléru a věřících zvolen papežem. Byl prvním, který mohl uplatňovat právo nad celou církví a v jeho době také vzniklo označení „Apoštolský stolec.“ Řešil věroučné spory s ariány, problémem byl i vzdoropapež Ursin. Damas do liturgie prosadil latinu a pověřil Jeronýma přípravou latinského překladu Písma, tzv. Vulgáty. Upravoval stará římská pohřebiště v katakombách, oživil kult mučedníků a asi 60 jejich hrobů označil básnickými nápisy. Zemřel po 18 letech a dvou měsících pontifikátu.
více: www.catholica.cz
Joske likes this.