Heretički papa: biskup Schneider i kardinal Burke međusobno si proturječe

Biskup Athanasius Schneider naglasio je u eseju od 20. ožujka da nije moguće ukloniti heretičkog papu i da takav papa ne gubi automatski svoj ured. Ovo mišljenje je u suprotnosti s kardinalom Raymon…