Language
takéto knihy by sa mali okamžite prekladať!!!
lifenews.sk
1 1
ľubica

Kardinál Sarah: satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku

Hlava Vatikánskeho úradu, dohliadajúceho na liturgiu, vyzýva katolíckych veriacich, aby sa vrátili k prijímaniu svätého prijímania na jazyk a …
http://www.lifenews.sk/15107/kardinal-sarah-satan-utoci-na-eucharistiu-coraz-rozsirenejsim-prijimanim-na-ruku
ľubica
buďme vďační, že u nás je toto NEPOVOLENÉ, ani pre turistov zo Západu!!!