V utrpení poděkujme Bohu jako Job, neboť za vše je potřeba Bohu děkovat.

1) Nejprve poděkujme Bohu jako Job, neboť za vše je potřeba Bohu děkovat. Jobovi satan zabil všechny děti, ale on přesto poděkoval Bohu, neboť věřil, že Bůh je nad vším a taky byl a je a bude. 2) …
Zedad likes this.
Podobně i já sloužím roky každou sv. liturgii (mši sv.) za obnovení Církve, za osvobození od tak početných Jidášů na vedoucích místech. Díky slovenskému svědectví www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory… jsem lépe pochopil, proč přitom tolik trpím. Je to, díky úmyslu, duchovní boj - přetlačovaná se satanem o mnohé duše.
Ajčir
Bůh může vstoupit do všech situací našeho života, a to i tam, kde je to zničené. Prosme ho.
Libor Halik likes this.
Keď som začal slúžiť svätú omšu na úmysel prosby o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka zasahuje jej najvyššie kruhy, to začalo byť „husté“. Prepadli ma vnútorné pochybnosti (takmer vo všetkom) a zaútočili na moje telo formou bolesti a malátnosti. Tesne pred začiatkom svätej omše spadol v kaplnke obraz Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie....More
Keď som začal slúžiť svätú omšu na úmysel prosby o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka zasahuje jej najvyššie kruhy, to začalo byť „husté“. Prepadli ma vnútorné pochybnosti (takmer vo všetkom) a zaútočili na moje telo formou bolesti a malátnosti. Tesne pred začiatkom svätej omše spadol v kaplnke obraz Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie....www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory…
Zedad likes this.
One more comment from Libor Halik
V La Salettě r.1846 zjevila Panna Maria, že od r.1864 bude z pekla vypuštěno velké množství dáblů, kteří zničí katolické řehole. 13. januára 1864 dušu pátra Louisa Cestaca (zomrel v roku 1868), ktorý mal vo veľkej úcte Najsvätejšiu Pannu, zasiahol odrazu akoby lúč nebeského svetla. Videl vystupovať spod zeme zlých duchov, ktorí spôsobovali neslýchané spustošenie a skazu. Zároveň sa dvíhal v …More
V La Salettě r.1846 zjevila Panna Maria, že od r.1864 bude z pekla vypuštěno velké množství dáblů, kteří zničí katolické řehole. 13. januára 1864 dušu pátra Louisa Cestaca (zomrel v roku 1868), ktorý mal vo veľkej úcte Najsvätejšiu Pannu, zasiahol odrazu akoby lúč nebeského svetla. Videl vystupovať spod zeme zlých duchov, ktorí spôsobovali neslýchané spustošenie a skazu. Zároveň sa dvíhal v ústrety Najsvätejšej Panne. Naša dobrá Matka mu povedala, že nadišiel čas modliť sa k nej ako ku Kráľovnej anjelov a prosiť ju aby poslala sväté légie na boj s mocnosťami pekla a ich premoženie.
„Matka moja“, hovorí pátrova duša, „Ty, ktorá si taká dobrá, nemôžeš poslať anjelské légie bez toho aby sme museli my prosiť?“
„Nie“, odpovedala Panna Mária. „Modlitba je podmienkou, ktorú ustanovil Boh a ktorú musí splniť každý, kto chce získať milosti.“
„Nauč ma teda Ty sama, Matka moja, ako sa máme k Tebe modliť.“ A pátrova duša prijala od Najsvätejšej Panny túto modlitbu:
„Vznešená Kráľovná neba, najvyššia nebeská vládkyňa anjelov, Teba, ktorej Boh dal už od počiatku moc a poslanie rozdrviť hlavu Satanovi, teda v pokore úpenlivo prosíme aby si poslala svoje nebeské légie, nech pod Tvojím vedením a s Tvojou pomocou prenasledujú zlých duchov a všade proti nim bojujú, premáhajú ich trúfalosť a drzosť a zaženú ich naspäť do priepasti. Kto je ako Boh? Ó, dobrotivá a milostivá Matka, buď našou láskou, našou nádejou! Ó, nebeská Matka, pošli svojich svätých anjelov, aby ma chránili a odháňali odo mňa krutého nepriateľa. Svätí anjeli a archanjeli, bráňte nás, chráňte nás! Amen.“ www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory… a www.michaeljournal.org/…/the-august-quee…
apredsasatoci likes this.
apredsasatoci likes this.