vi.news
26

Vatican đóng một nữ tu viện khác ở Hoa Kỳ

Các nữ tu dòng Carmel tại Trung tâm Thung lũng sẽ rời khỏi Giáo phận Wichita, Hoa Kỳ, trong năm nay, giáo phận đã tuyên bố vào ngày 13 tháng Năm. Các nữ tu nói với Đức cha Carl Kemme hồi tháng 1 rằng…