Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
55

"Đối thủ bảo thủ" của Thượng hội đồng Đức nhận rước lễ tay - Từ một cô gái

Trong Thánh lễ khai mạc ngày 30 tháng 1 của Thượng hội đồng Đức, Giám mục "bảo thủ" Rudolf Voderholzer của Regensburg đã được một cô gái phục vụ rước lễ. Số ra ngày 9 tháng 2 của Konradsblatt, tờ …