vi.news
61

Hai linh mục cùng nhau hợp nhất một cuộc hôn nhân giả đồng tính

Hai linh mục mất hiệu lực, Joseph Cooper và Michael Clements (trẻ hơn hai mươi tuổi), đã bước vào một cuộc hôn nhân giả đồng tính, ChurchMilitant.com đưa tin (14 tháng 8). Cooper là linh mục giáo xứ …