Stojí za to si připomínat, jak žili první křesťané: Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Nejde o to, zda pobývali v chrámu a nebo mimo něj a nebo byli v domě či na palouku, v katakombách a nebo ve vězení... Co …More
Stojí za to si připomínat, jak žili první křesťané: Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Nejde o to, zda pobývali v chrámu a nebo mimo něj a nebo byli v domě či na palouku, v katakombách a nebo ve vězení... Co je důležité a co je krásným POSELSTVÍM - byli svorní a tedy měli společného Mistra, který byl svorníkem jednoty a dokonalosti.... Viz. Láska je svorník dokonalosti... /Kol 3.14/ a Bůh je Láska :) /1 Jan 4.7-21/ Byli čistého srdce a udržovali pospolitost, radost a upřímnost... Toužili se přibližovat k Bohu a uctívat svého Mistra. A výsledek - Pán přidával k jejich společenství druhé a to je myslím OK.
Rád bych upřesnil co Bohumila doslova napsala - Nepronásledované křesťanství je jako stojatá páchnoucí voda.

Když jsem si ale přečetl Bohumilu a její některé komentáře a také uskupení dohnalistů ke kterému se hlásí, poté jsem se začetl co píše Barbarin a jakým stylem, následně jsem si přečetl, že Barbarin se pohoršuje nad tím, že reaguji na Halíka, Viléma a Bohumilu .... tak si dělám obrázek...…More
Rád bych upřesnil co Bohumila doslova napsala - Nepronásledované křesťanství je jako stojatá páchnoucí voda.

Když jsem si ale přečetl Bohumilu a její některé komentáře a také uskupení dohnalistů ke kterému se hlásí, poté jsem se začetl co píše Barbarin a jakým stylem, následně jsem si přečetl, že Barbarin se pohoršuje nad tím, že reaguji na Halíka, Viléma a Bohumilu .... tak si dělám obrázek... Budiž mi odpuštěno, ale jinak to ani nejde. Výpověď komentářů takových lidí/registrací je žel diskvalifikuje objektivně posoudit pravost křesťanství. To jen můj soukromý pocit.

Pronásledování byli totiž i Svědci Jehovovi, komunisti, mormoni, pohanská náboženství a nebo nové hnutí Fa-lung-kung a nebo Bahá'u'lláh :) Pronásledování není rozhodně parametrem, který by měl být stálým atributem křesťanů... Ale že pronásledování zažijí a zažívat budou je samozřejmé. Hlavním PARAMETREM je láska, víra, naděje, společenství, svornost, důvěra v Mistra, Spasitele světa, Ježíše Krista +
2 more comments from Kallistratos
Ještě jedna věc - Ve Skutcích apoštolů je zaznamenáno zřetelně s jakým postojem se křesťané setkávali a co dělali a to je VELICE důležité - Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Nejde o to, zda pobývali v chrámu …More
Ještě jedna věc - Ve Skutcích apoštolů je zaznamenáno zřetelně s jakým postojem se křesťané setkávali a co dělali a to je VELICE důležité - Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Nejde o to, zda pobývali v chrámu a nebo mimo něj a nebo byli v domě či na palouku, v katakombách a nebo ve vězení... Co je důležité a co je především krásným POSELSTVÍM, že byli svorní a tedy měli společného Mistra, který byl jejich svorníkem jednoty a dokonalosti.... Viz. Láska je svorník dokonalosti... /Kol 3.14/ a Bůh je Láska :) /1 Jan 4.7-21/
Byli čistého srdce a udržovali pospolitost, radost a upřímnost... Toužili se přibližovat k Bohu a uctívat svého Mistra. A výsledek - Pán přidával k jejich společenství druhé a to je myslím OK.
Není pravdou, že nepronásledované křesťanství je jako páchnoucí voda, jak uvádí člověk, který má více registrací a prezentuje toto pod nickem Bohumila. Jako páchnoucí voda je spíše křesťanství, které postrádá lásku a věrohodnost, které postrádá dobré vztahy a přátelství s lidmi a Bohem. Takové křesťanství je maskou a fundamentální křečí. A proto opakovaně vkládám níže text, kterým jsem reagoval …More
Není pravdou, že nepronásledované křesťanství je jako páchnoucí voda, jak uvádí člověk, který má více registrací a prezentuje toto pod nickem Bohumila. Jako páchnoucí voda je spíše křesťanství, které postrádá lásku a věrohodnost, které postrádá dobré vztahy a přátelství s lidmi a Bohem. Takové křesťanství je maskou a fundamentální křečí. A proto opakovaně vkládám níže text, kterým jsem reagoval na Bohumilu:
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Od Bohumily poněkud zavádějící výrok. Toto už jsem slyšel v jiných verzích od sektářů všeho druhu. Měli pocit, že jen to, že je lidé odmítají je potvrzením jejich "pravdy". Omyl... A nyní stojí za to si připomenout slovo Písma ze Skutků apoštolů:
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bohumila před 2 hodinami
Nepronásledovné křesťanství je jako stojatá páchnoucí voda.
Renda shares this.
.
Zedad
Kallistratos hele, to jako myslíš bičem nebo ohněm a mečem?
Nerozumím...
Zedad
Kallistratos když tě mnoho věcí nezajímá, řád Boží jde mimo tebe. No tak se podívej na NOEho, jak staví koráb.
Co mne zajímá jsem psal níže, stejně tak o řádu Božím i Noem. Nejsem ten, který má pomáhat druhému v pochopení. Řád Boží zde je, kdyby ne, Slunce nesvítí, srdce netluče, plíce se nenadýmají :)
Zedad
Kallistratos jak chceš nést tu radostnou zvěst? Pomáhat druhému k pochopení? To zase nechápu já, proto píšu bičem nebo ohněm a mečem?
Kdo zde psal jak nést radostnou zvěst? A kdo ne/chápe zde v diskuzích je to jeho svobodná volba. Možná vědomá a nebo i nezaviněná. Jak na tom byli putující do Emauz? Chápali hned? Radostná zvěst? - jedině v lásce a radosti, naléhavosti a trpělivosti, vytrvalosti a smířlivosti... ON je oceánem, my drobnou kapkou.... Respekt k Tvůrci pramení i z vědomí obrovského přesahu Boha a naši nekonečné …More
Kdo zde psal jak nést radostnou zvěst? A kdo ne/chápe zde v diskuzích je to jeho svobodná volba. Možná vědomá a nebo i nezaviněná. Jak na tom byli putující do Emauz? Chápali hned? Radostná zvěst? - jedině v lásce a radosti, naléhavosti a trpělivosti, vytrvalosti a smířlivosti... ON je oceánem, my drobnou kapkou.... Respekt k Tvůrci pramení i z vědomí obrovského přesahu Boha a naši nekonečné omezenosti. Přesto smíme znát Lásku, Světlo a Naději ... Vytvářet mosty.... k životu potřebujeme mnoho, ale naše věčnost není závislá na funkci bazálních ganglií a na biči, ohni a meči :) Naše Věčnost je v rukou Pána, který je Láskou. Stravující výhní nekonečné lásky a zve k sobě duše, které Mu od věčnosti patří.... Mějme duše připravené, udržujme je v čistotě a nezanedbávejme STK :)
Zedad
Kallistratos zajdi si na pochod pražské pýchy a podívej se na to, že má být jedno WC nebo tři WC. Je to pro tebe radost?
Je pro mne velká radost, když mám naléhavou životní potřebu /a velkou/ a najdu veřejné WC :) Pražská pýcha mne nezajímá, podobně jako stádo ovcí v nízkých Tatrách. Zabečí a přejdou cestu.... Rozumný pochopí....
Zedad
Kallistratos no vidíš, pražská pýcha tě nezajímá, islám také ne. Jsi bezstarostný člověk.
Vůbec ne, mám starostí nad hlavu a zajímá mne hodně věcí. Ale pražskou, pařížskou a nebo berlínskou pýchou se nebudu přece zabývat. Zajímá mne milost Boží :)
Zedad
Kallistratos to nevím, jak to máš, ale takový Lot si byl jistý, že musí ze Sodomy a Gomory vyjít. Poznal, že není v řádu, který dal světu Bůh. No a tak jde život, že člověku činí radost, když pozná, kde se mýlil.
Samozřejmě, jsou situace, které vyžadují jasná řešení. A je jedno zda Job, Noe a nebo i P. Maria .... Jen my si ale představujeme děj příliš zjednodušeně. Je to tím, že píšeme stroze a matematicky, chybí nám barvitost děje zasazená do stránek času. Pak bychom pochopili více.... Stejně jako co to znamená - Vstaň, vezmi své lože a choď .... To mne ve své pobídce v evangeliu velmi oslovilo.... Poku…More
Samozřejmě, jsou situace, které vyžadují jasná řešení. A je jedno zda Job, Noe a nebo i P. Maria .... Jen my si ale představujeme děj příliš zjednodušeně. Je to tím, že píšeme stroze a matematicky, chybí nám barvitost děje zasazená do stránek času. Pak bychom pochopili více.... Stejně jako co to znamená - Vstaň, vezmi své lože a choď .... To mne ve své pobídce v evangeliu velmi oslovilo.... Pokud nám Bůh radí, pak my smlouváme a jako budižničemové lelkujeme nad výzvami, které nás mají posunout vpřed. V postoji k sobě samým buďme ultimativní, v postojích k druhým přelaďme z binární soustavy na tu desítkovou :))
Rozlišovat, rozlišovat, rozlišovat ..... :)

„Obviňují mne, že se nechávám používat - ale nejen od muslimů! Ode všech, včetně novinářů! To je riziko podnikání. Jednu věc bych však chtěl říct a jasně zdůraznit: z katolického hlediska se tento dokument nevychýlil ani o milimetr za II. vatikánský koncil. Ani trochu! Dokument byl vypracován v duchu Druhého Vatikánu. Dříve než jsem rozhodl o jeho …More
Rozlišovat, rozlišovat, rozlišovat ..... :)

„Obviňují mne, že se nechávám používat - ale nejen od muslimů! Ode všech, včetně novinářů! To je riziko podnikání. Jednu věc bych však chtěl říct a jasně zdůraznit: z katolického hlediska se tento dokument nevychýlil ani o milimetr za II. vatikánský koncil. Ani trochu! Dokument byl vypracován v duchu Druhého Vatikánu. Dříve než jsem rozhodl o jeho schválení a podobě, dal jsem ho číst několika teologům a také teologovi Papežského domu, který je dominikán, s celou důkladnou dominikánskou tradicí – tím nemyslím hon na čarodějnice, nýbrž schopnost správně věci rozlišit.
www.vaticannews.va/…/papez-frantisek…
Zedad
@Kallistratos s tím islámem to papež přehnal tak, jako s puštěním šestého přikázání
Puštěním šestého přikázání?! Je to pod csk.cartoon, takže to je asi nějaký vtip, že?
Přepapouškovat cokoli bez kritického posouzení zdrojů je nectnost těch, co rychle soudí. Kéž je k takovým rychlosoudcům Bůh milostivý a posečká s konečným rozsudkem. Není dobré konzumovat vše co špatný kuchař o někom naservíruje a lépe jít ke zdrojům ověřeným:
www.vaticannews.va/…/papez-frantisek…
Jen jedna věc mi zásadně vadí - proč odhalovat Modrý korán? www.radiovaticana.cz/clanek.php
Zedad
Bůh ve své Prozřetelnosti vidí, co lidé ve své svobodě provádějí. On to skutečně vidí, jak si každý zakládá své náboženství, svůj kult, své tradice. Je však psáno, že Vykupitel lidstva je jeden. Není nikdo jiný. Jak to víme? No z Bible. Co je to Bible? No je to slovo živého Boha. Je v ní všechno, co člověk potřebuje vědět, aby došel spásy.
Zoltán_M likes this.
Zedad
Diplomacie, která není v souladu s Božím zákonem? No nevím, a nevymstí se to křesťanům?
Přítel
Našeptávání od zlého není uchráněn žádný člověk.
zaba likes this.
maja prus
V žiadnom prípade rozdielne náboženstvá nie sú vôľou Božou!!! Bohu ide o zjednotenie nás všetkých, teda o naše pokánie a prijatie pravého trojjedinného Boha (Otec, Syn a Duch Svätý) ako aj jeho Nepoškvrnenú matku Pannu Máriu, aby sme v tejto viere mohli byť všetci spasení. Rozdielne náboženstvá si povymýšľali ľudia, lebo im nevyhovovali niektoré zákony a prispôsobili si ich podľa seba.
Zoltán_M and 2 more users like this.
Zoltán_M likes this.
Caesar likes this.
Mates5485 likes this.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
apredsasatoci likes this.