01:39:03
jurašek
241.6K

eucharistické zázraky

Už kresťanský starovek poznal eucharistické zázraky. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia o Emauzských učeníkoch. Oni nepochopili, kto je ich spoločníkom na ceste. Ale pri lámaní chleba spoznali …More
Už kresťanský starovek poznal eucharistické zázraky. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia o Emauzských učeníkoch. Oni nepochopili, kto je ich spoločníkom na ceste.
Ale pri lámaní chleba spoznali Ježiša. A po tomto prvom zázraku nasledovali ďalšie. To, čo sa uskutočňuje v Eucharistii, teda skutočná prítomnosť Ježiša Krista s jeho osláveným telom, je mimo našej zmyslovej skúsenosti. Eucharistické zázraky, sú však mimoriadnymi prípadmi premenenia počas svätej omše, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú sa viditeľným znakom Ježišovej skutočnej prítomnosti. Vo svete sa nachádza viac ako 132 miest, kde bolo možné pozorovať eucharistické zázraky. Posledným prípadom nášho storočia bol zázrak v Číne. Niektoré zo zázrakov, ako uvidíme, pretrvávajú vo svojej podobe až dodnes. Skutočnosťou je, že napríklad i vo Fatime a Lurdoch sa dejú eucharistické zázraky. Nie vždy sú však zverejnené. Ale "ako ťažko je dokázať historickosť mnohých eucharistických zázrakov, ako ťažké je pochopiť ich …More
Ružena and one more user like this.
Ružena likes this.
amarillo likes this.
nuance3
nuance3 and one more user like this.
nuance3 likes this.
Peter(skala) likes this.
Peter(skala)