Znechutený kardinál: František tvrdí kontinuitu s Benediktom, zatiaľ čo opak je pravdou

Hongkonský kardinál Joseph Zen napísal všetkým kardinálom v liste z 27. septembra o čínskej cirkvi (MarcoTosatti.com, 8. januára). Trvá na tom, že táto záležitosť sa týka „celej Cirkvi“ a pripomína …
Zedad
KristianKeller

Kristiane o jaké církvi to píšeš?
Ešte dodám. Slávenie Svätej Eucharistie započalo, až po Ukrižovaní a Zmŕtvychvstaní, po tom čo bola založená Cirkev. Inštitúcia Svätej Eucharistie, bol akt na Zelený Štvrtok, Pánom Ježišom Kristom, na predznamenanie toho čo sa malo stať potom.
KristianKeller
Cirkev Ježiša Krista začala pôsobiť po zoslaní Ducha Svätého počas Pentakostnice (Biela Nedeľa), takže viem o čom hovorím a píšem. Inštitúcia Svätej Eucharistie, je sviatosť uzákonená Pánom Ježišom Kristom, akt inštitúcie bol na Zelený Štrvrtok, prvé Omše a podávanie Svätého Prijímania boli až po Zmŕtvychvstaní, po oficiálnom založení Kristovej Cirkve. Teda praktikovanie Sviatosti Oltárnej.
Zedad
KristianKeller Napíšeš informaci, ale nedotahuješ do konce učení Církve!
One more comment from Zedad
Zedad
KristianKeller sám se vrať k tomu, co tu píšeš. Neřídíš se učením Církve, máš tam chybu.
Kallistratos
Horší než Zen je Zorg. www.youtube.com/watch
Jakou agendu má mimochodem Joske?
--------------------------
Joske
před 8 minutami
Je marné čekat pomoc u Bergoglia, jehož agendou je pronásledování křesťanů. Kardinál Zen by se měl probudit a hledat spásu u Boha. Význam papežova plesknutí (2020)
Joske
Je marné čekat pomoc u Bergoglia, jehož agendou je pronásledování křesťanů. Kardinál Zen by se měl probudit a hledat spásu u Boha. Význam papežova plesknutí (2020)
Lola123456
Zedad
KristianKeller , píšeš, že církev je složena z věřících a ne z heretiků. Informace, které tu vkládáš, jsou nepřesné a nevím o jaké církvi mluvíš. Církev je svatá a ustanovil ji Kristus.
Nemyslím si, že přesně víš, kdo patří do této Církve. Nemáš přehled, ani žádný seznam těch, kdo bude na konci věků v nebi.
Je dobré, zamýšlet se nad svým vztahem k Bohu, jak na tom jsme my ve vztahu k Bohu, než …More
KristianKeller , píšeš, že církev je složena z věřících a ne z heretiků. Informace, které tu vkládáš, jsou nepřesné a nevím o jaké církvi mluvíš. Církev je svatá a ustanovil ji Kristus.
Nemyslím si, že přesně víš, kdo patří do této Církve. Nemáš přehled, ani žádný seznam těch, kdo bude na konci věků v nebi.
Je dobré, zamýšlet se nad svým vztahem k Bohu, jak na tom jsme my ve vztahu k Bohu, než honit heretiky.
Každý má nést radostnou zvěst lidem, kteří ji neznají.
KristianKeller
Mýlite sa, lebo ste pyšný a nie od Boha. Ste dosť arogantný! Cirkev určila, kto pôjde do neba a kto nie.

Mimo Cirkve Nieto Spása.

Len pokrstený vodou a vyznávajúci vieru pôjdu do neba a v to treba veriť.

Pápež Pius XII, Mystici Corporis (#22), jún 29.,1943: "V skutočnosti, len tí sú započítaní k členom Cirkve, ktorí dostali kúpeľ znovuzrodenia a vyznávajú pravú vieru."

Pápež Eugeň IV (ex cath…More
Mýlite sa, lebo ste pyšný a nie od Boha. Ste dosť arogantný! Cirkev určila, kto pôjde do neba a kto nie.

Mimo Cirkve Nieto Spása.

Len pokrstený vodou a vyznávajúci vieru pôjdu do neba a v to treba veriť.

Pápež Pius XII, Mystici Corporis (#22), jún 29.,1943: "V skutočnosti, len tí sú započítaní k členom Cirkve, ktorí dostali kúpeľ znovuzrodenia a vyznávajú pravú vieru."

Pápež Eugeň IV (ex cathedra): „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“
Zedad
Možná si přečti znovu o Církvi. Co to ta Církev je, co to je křest. Přečti si o spáse člověka. Měl bys znát všechno. Tvá odpověď je neúplná.
KristianKeller
Moja odpoveď je úplna a ide podľa pravidla viery. Neviete o čom hovoríte.
Zedad
KristianKeller víš, co to je křest krve a křest touhy?
KristianKeller
Krst túžbou nikdy nebol definovaný, je to ľudský výtvor.

Pápež Pius XII, Mystici Corporis (#22), jún 29.,1943: "V skutočnosti, len tí sú započítaní k členom Cirkve, ktorí dostali kúpeľ znovuzrodenia a vyznávajú pravú vieru."
Zedad
KristianKeller ty nevěříš slovům Pána Ježíše, když ti řekne, ještě dnes se mnou budeš v Ráji? Hmmmm
One more comment from Zedad
Zedad
KristianKeller zloděj na kříži? Myslíš toho zločince? Ten zemřel na kříži než byla ustanovena Církev? Jakou Církev myslíš?