Tổng giáo phận Sydney không công nhận phiên tòa giả tạo chống lại Pell

Nhà thờ Công giáo St Mary ở Sydney, Australia, sẽ giữ một tấm huân bài của Hồng y George Pell kỷ niệm thời gian làm tổng giám mục Sydney của ông sau khi ông bị kết án sai về lạm dụng, truyền thông …