Pôst: Viedenská katedrála plná odpadu (fotky)

Počas pôstu bude Viedenská katedrála v Rakúsku výstavnou sálou pre dekadentné „umenie“. Okrem pyžám pred hlavným oltárom boli okolo kostola umiestnené ďalšie objekty, ktoré vytvoril istý Erwin …
ľubica
to je fakt choré! 🙄