കർദ്ദിനാൾ ബർക്ക്: ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ വ്യാജ അബുദാബി വാദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്…

“മതവൈവിധ്യങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന്“ വാദം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അബുദാബി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കാരണം “അത് ശരിയല…