Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
00:19

Đức Hồng Y Tagle Vui chơi trong Nhà thờ - Nhảy múa và Cười

Gặp gỡ Tagle, được coi là Papabile trong Nhà thờ Giáo hoàng Francis