SÚ DVE HLAVY A DVE CIRKVI....JEDNA JE KRISTOVA A DRUHÁ ANTIKRISTOVA!!!

Laudetur Jesus Chrisus. Ó milované duše rozhodnite sa správne s ktorou Cirkvou pôjdete,pretože čas sa veľmi kráti.Cirkev sa rozdeľuje..katolíci sa vo svete oddelujú od Bergogliovej Neviestky,ktorá …