Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Franciscus' nieuwe interviewboek: "Het celibaat is beslissende genade"

"Ik ben ervan overtuigd dat het celibaat een gave is, een genade, en in de voetsporen van Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI voel ik me sterk verplicht om het celibaat te zien als een …