Kardinál Muller vyznal víru v pekelný trest

Manifest víry »Ať se vaše srdce nechvěje!« ( Jan 14,1) V důsledku šířícího se zmatku v nauce víry požádali mě mnozí biskupové, kněží, řeholníci a laici katolické církve o veřejné svědectví o pravdě …