Růženec
13K

Pojď za mnou...

"Pojď za mnou a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."
Růženec
Jiný z jeho učedníků mu řekl:
"Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce."
Ježíš mu však řekl:
"Pojď za mnou a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."

Mt 8, 21-22

Tzv. následovníci apoštolů nemají jednotu s Pánem Ježíšem Kristem.
Jsou hluší k výrokům Pána.

Sami se přiřadili k mrtvým.