pch24.pl
szuirad1

Skrucha czyni zadość winie i karze, nie przez cierpienie, lecz pragnienie - PCh24.pl

Bóg rzekł: Nie wiesz, córko moja, że wszystkie męki, które znosi lub może znieść dusza w tym życiu, nie są wystarczające do ukarania nawet najmniejsz…