Většina židů není Židy. Budem na něco si hrát,

až tu nezůstane stát na kameni kámen, zní známá píseň. Zjevení 3:9 Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou…
Mates5485 likes this.
veritas18
Zajimavy článek
Co řekl Ježíš Kristus k židům...... Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
Mates5485 likes this.
Ježíš Kristus je syn boží, žádný žid, přes něho vede spása, která nás zachrání,,,, kdo v něj věří celým srdcem snad dostane věčný život v nebi.....
Je to syn boží, žádný žid...
Panna Maria neměla genetickou výbavu (tj. DNA) po sv. Anně ani po sv. Joachimovi - neměla dědičný hřích a geneticky nebyla Židovkou, ač právně Židovkou byla (podobně Pán Ježíš Kristus geneticky nebyl Žid, ač právně Židem byl). Sv. Anna ji porodila - čili byla její PORODNÍ matkou.
Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou
Pro @poslednisance @Mates5485
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Jak připoměl kamarád, většina Chazarů odmítla v 9. století i křesťanství i islám, protože ty tehdy odmítaly lichvu (úžeru), tj. to dnešní zfalšované bankovnictví. Ale Chazaři to falšování peněz chtěli. Chtěli pravidelné finanční krize, protože jimi se nejbohatší bankéři nejvíc obohatí. Viz Peníze jako dluh. Money as Debt a Banky a peníze. Co je v pozadí a Lichva úrokem z půjčky popravila křesť…More
Jak připoměl kamarád, většina Chazarů odmítla v 9. století i křesťanství i islám, protože ty tehdy odmítaly lichvu (úžeru), tj. to dnešní zfalšované bankovnictví. Ale Chazaři to falšování peněz chtěli. Chtěli pravidelné finanční krize, protože jimi se nejbohatší bankéři nejvíc obohatí. Viz Peníze jako dluh. Money as Debt a Banky a peníze. Co je v pozadí a Lichva úrokem z půjčky popravila křesťanský svět
pehol likes this.