Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Franciscus verwijdert aartsbisschop Gänswein

Franciscus heeft de prefect van het pauselijk huis, aartsbisschop Georg Gänswein, met verlof gestuurd. Volgens Die-Tagespost.de (5 februari) is de maatregel voor onbepaalde tijd (d.w.z.: voor altijd)…