Libor Halik
Z ks. Abp. Lengą wrócila Matka Boska do Polsky. W Mazurach 1 MAŁA FATIMA RZESZOWSZCZYZNY (CZ. II) Kościół w Polsce się utrzyma. Wiara będzie jeszcze silniejsza. W kościele nastąpią duże zmiany - ludzie będą masowo przystępować do Komunii, ale będą dziesięć razy gorsi niż teraz. 7 MAŁA FATIMA RZESZOWSZCZYZNY (CZ. III i IV) 8.9.1949 Matka Boska poszła już na wschód, widziałeś, do Rosji. Odchodzi. …More
Z ks. Abp. Lengą wrócila Matka Boska do Polsky. W Mazurach 1 MAŁA FATIMA RZESZOWSZCZYZNY (CZ. II) Kościół w Polsce się utrzyma. Wiara będzie jeszcze silniejsza. W kościele nastąpią duże zmiany - ludzie będą masowo przystępować do Komunii, ale będą dziesięć razy gorsi niż teraz. 7 MAŁA FATIMA RZESZOWSZCZYZNY (CZ. III i IV) 8.9.1949 Matka Boska poszła już na wschód, widziałeś, do Rosji. Odchodzi. W Rosji będzie teraz nawracać (obracet na víru). Wróci tutaj jak ten las wyrąbią i drugi taki wyrośnie. Wróci do Polski wtedy, kiedy Polska będzie potrzebna dla ocalenia (záchranu) świata. malafatima.1k.pl# @Tymoteusz
Tymoteusz
Przesłuchałem całe kazanie tego świątobliwego arcybiskupa Kapłana i naszła mnie następująca konkluzja:

Mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi biegunami:
Ks. Abp. Jan Paweł Lenga - Jorge Bergoglio.

„Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chry…More
Przesłuchałem całe kazanie tego świątobliwego arcybiskupa Kapłana i naszła mnie następująca konkluzja:

Mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi biegunami:
Ks. Abp. Jan Paweł Lenga - Jorge Bergoglio.

„Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste,
a Ja was przyjmę”. (2 Kor 6, 14-17).
Libor Halik likes this.
Libor Halik
Jest mozliwe, iz ks. Abp. Jan Paweł Lenga będzię tym prorokowanym papiezem Polakiem: ....Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych …More
Jest mozliwe, iz ks. Abp. Jan Paweł Lenga będzię tym prorokowanym papiezem Polakiem: ....Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień b ó j b e z k r w a w y. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!” 3.5.1863 Błogosławiony Bronisław Markiewicz Proroctwa dotyczące Polski 29angelo.blogspot.com/p/bogosawiony-bro… @Tymoteusz
m.rekinek likes this.
Tymoteusz likes this.
m.rekinek and 3 more users like this.
m.rekinek likes this.
mk2017 likes this.
Paolo* likes this.
apredsasatoci
Chcelo by to preklad.