Hồng Y Müller: Francis nuôi dưỡng "tôn giáo nhân tạo một thế giới không có Chúa Ba Ngôi và Hiện …

Hồng Y Gerhard Müller đã viết một bài đóng góp dài dòng trên Die-Tagespost.de (ngày 21 tháng 1) bảo vệ Benedict XVI và đời sống độc thân. Ông lập luận rằng đời sống độc thân bắt nguồn từ các tông đồ …